Diagnos

Diagnos

Prognosen vid äggstockscancer beror på hur spridd den är när den upptäcks. Hur gammal du är vid diagnosen spelar också in.

Tyvärr upptäcks sjukdomen ofta sent eftersom symtomen är lätta att missa. När cancer upptäcks sent är den ofta mer spridd och prognosen ser då sämre ut. Men även när äggstockscancer upptäcks sent finns det behandlingar som kan fördröja cancerspridningen.

Stadiebedömning av hur allvarlig cancern är

När läkaren bedömer hur allvarlig cancern är delar han eller hon in sjukdomen i olika stadier. Stadium I betyder att cancern inte spritt sig utanför äggstockarna. Efter det kommer stadium II och III som är olika grad av spridning i bäcken och bukhåla. I stadium IV har den även spritt sig till resten av kroppen.

Typ av äggstockscancer

För att slutligt bestämma att det verkligen är äggstockscancer gör man nästan alltid en operation där den angripna äggstocken tas bort. Man tar sedan prov från vävnaden för att studera cellerna i mikroskop och där se om det verkligen är fråga om cancerceller. I mikroskopet kan läkaren också se vilken celltyp som är ursprung till cancercellerna och det kan påverka vilken behandling som ska sättas in.

Det finns flera varianter av äggstockscancer, beroende på vilken celltyp som är ursprung till tumören. Äggstockscancer börjar oftast i äggstockarnas epitelceller, de celler som kapslar in äggstocken. Cancer som uppstått i epitelcellerna delas ytterligare in i flera typer efter utseende, som till exempel serös eller mucinös typ.

Celltyper där äggstockscancer kan uppstå
• Epitelceller
• Äggceller
• Bindvävsceller

DNA-test för BRCA-mutation

BRCA-mutation är en ärftlig förändring i DNA, cellens arvsmassa. Bär man på en BRCA-mutation har man en ökad risk för att få bröst- eller äggstockscancer och mutationen kan ärvas från förälder till barn.

Det är dock viktigt att förstå att det man ärver inte är cancer i sig, utan endast en ökad risk till cancer. De flesta kvinnor som får äggstockscancer bär inte heller på en BRCA-mutation. Samtidigt kan det finnas skäl att testa sig. Bär du som har äggstockscancer på en BRCA-mutation, bär också cancertumören samma mutation. Den kunskapen kan spela in för din behandling.

Fråga din läkare om BRCA-test kan vara aktuellt för dig och vad ett sådant test innebär. På många av universitetssjukhusen i Sverige finns det också en genetisk vägledare som kan förklara mer kring ärftlighet och vad ett positivt BRCA-test betyder för dig och dina släktingar. Genom att testa för BRCA-mutation kan man ta reda på om äggstockscancern är mottaglig för vissa behandlingar som är riktade mot cancerceller med BRCA-mutation. Det kan också vara så att du vill veta om det finns en möjlighet att dina nära familjemedlemmar har en ökad risk att utveckla bröst- eller äggstockscancer.

Second opinion

Den som är svårt sjuk har enligt Hälso- och sjukvårdslagen rätt att få en ytterligare bedömning av en eller flera andra läkare, var som helst i landet. Detta kallas för ”second opinion”.

Skälet kan vara att du står inför en svår behandling och vill ha ytterligare perspektiv på din sjukdom och ökad kunskap om vilka olika behandlingar som finns. Några anledningar till att du vill ha en second opinion kan vara att du:

• Fått besked om att det inte finns mycket mer att göra.
• Fått besked om att det är ett gränsfall vilken behandling som är bäst.
• Fått beskedet att det finns flera likvärdiga behandlingar


Senast uppdaterad: 2015-05-08

Inför läkarbesöket

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC