Upptäcka

Upptäcka

Det är delvis oklart hur äggstockscancer uppstår och flera faktorer tycks påverka risken att få sjukdomen. Riskfaktorerna ser dessutom olika ut beroende på vilken celltyp cancern uppstår i.

Högre ålder och att ha äggstockscancer i släkten spelar störst roll för risken. Dessutom spelar hormoner och barnafödande in. Det som minskar antalet ägglossningar under livet verkar också minska risken för äggstockscancer. Att äta p-piller, få flera barn och att amma minskar risken för äggstockscancer. Däremot ökar östrogenbehandling och IVF-behandling risken något. Även den som har diagnosen endometrios har en något ökad risk. Rökning fördubblar risken för äggstockscancer av mucinös typ.

Positivt är att för varje år minskar antalet kvinnor som får äggstockscancer. Man vet inte varför, men en teori är att fler kvinnor har använt p-piller, en annan teori är att sjukvården blivit strängare med vad man anser utgöra äggstockscancer.

Symtom

Symtom på äggstockscancer är inte unika för sjukdomen och kan förväxlas med tecken på mindre farliga krämpor. Äggstockscancer visar sig ofta genom att det blir trångt i magen och i bäckenet, som snabb mättnadskänsla, uppblåst buk eller överdrivet behov att kissa ofta. Det kan också visa sig som diffusa magbesvär och tryck mot ändtarmen.

Om man är under 50 år brukar ändå sällan dessa symtom betyda cancer. Däremot ökar risken med högre ålder eller om du har bröst- eller äggstockscancer i släkten. Om magen är onormalt utspänd och stor är det också rekommenderat att läkaren gör en undersökning av vad det beror på.

Upptäcka tidigt är bra

Eftersom symtomen är så vaga upptäcks äggstockscancer ofta sent, när cancern spridit sig. Om du upplever symtom som ovan nämnts, tala med din doktor om du behöver gå vidare med en undersökning. Undersökningen kan göras hos din vanliga gynekolog. Det är oftast en annan orsak bakom symtomen som nämnts ovan, som till exempel en godartad cysta.


Senast uppdaterad: 2015-05-08

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC