Olika undersökningar vid prostatacancer

Klinisk undersökning/läkaren känner på prostatan

Prostatakörteln sitter placerad så att den går att nå med ett finger via ändtarmen. Därför börjar läkaren som regel med att känna på din prostata. Det kallas för palpation. En normal prostata är jämn, fast och lite elastisk. Om prostatan känns hård eller knölig kan det vara ett tecken på cancer. Undersökningen är snabbt över och gör inte ont.

Kontroll av PSA-värde

Ett vanligt blodprov är också ett sätt att upptäcka en eventuell prostatacancer. I prostatan produceras ett äggviteämne som kallas PSA, Prostataspecifikt antigen. Äggviteämnet finns alltid i låga halter i blodet. Vid prostatacancer stiger PSA-värdet onormalt högt eftersom cancerceller både producerar och släpper ifrån sig mer PSA än vanliga prostataceller. Tänk på att noga diskutera ett förhöjt PSA-värde med en läkare som är väl insatt i vad det innebär. Även en ofarlig prostataförstoring, infektioner och vanligt åldrande kan ge ett högre PSA-värde.

Transrektal ultraljudsundersökning

Läkaren kan använda ultraljud för att fotografera prostatan och vävnaden runt omkring. Tekniken är precis densamma som när man tittar på ett foster vid graviditet. Ett instrument som skickar ut ljudvågor placeras några centimeter in i ändtarmen. Instrumentet ser ut som en stav och är ungefär 2,5 cm i diameter. Ljudvågorna studsar inne i kroppen och läkaren får upp en bild av prostatan på en tv-skärm. Undersökningen hjälper läkaren att upptäcka speciellt misstänkta områden i prostatan. Ultraljud kan också användas för att styra en biopsinål i samband med vävnadsprovtagning.

Vävnadsprov - prostatabiopsi

För att säkert kunna avgöra om en misstänkt tumör är cancer eller inte tar läkaren alltid vävnadsprover från tumören. Vävnadsprovet undersöks i mikroskop för att se om det innehåller cancerceller och hur elakartade de är. Provet tas ut med hjälp av nålar som sticks in i prostatakörteln. Eftersom det finns en viss risk för infektion vid biopsitagning så får du antibiotikatabletter i förebyggande syfte. Undersökningen är enkel och gör normalt inte särskilt ont.

Skelettscintigrafi

Skelettscintigrafi är en röntgenmetod som görs med hjälp av radioaktiva isotoper. Undersökningen är ett bra sätt att tidigt upptäcka om cancern spritt sig till skelettet. En liten mängd av ett radioaktivt ämne sprutas in i blodomloppet. Eventuella metastaser tar upp mer av ämnet än övriga skelettet och syns därför tydligt redan på ett tidigt stadium.

Urografi

Ibland görs en röntgenundersökning för att se hur prostatacancern påverkar njurar, urinledare och blåsa. För att organen ska synas på röntgenbilderna sprutas konstrastmedel i armen före undersökningen.

Röntgen av korsrygg och bäcken

Röntgenbilder av den nedre delen av ryggraden och bäckenet är också ett sätt att se om cancern spritt sig.

Röntgen av bröstkorg

En bröstkorgsröntgen visar om cancern har spritt sig till lungor eller revben.

Magnetisk resonans - MR

Med hjälp av ett högenergimagnetfält och en dator produceras en bild av prostatan och intilliggande vävnad.

CT - snittfotografering

CT betyder computer tomografi och kallas även snittfotografering. En dator sammanställer en mängd röntgenbilder av prostatan och intillliggande vävnad. Det är sällan nödvändigt att göra en datortomografi.

Lymfadenektomi

Vid en lymfadenektomi opereras lymfkörtlar i bäckenet bort och undersöks. Undersökningen visar om cancern spritt sig till lymfkörtlarna.

TUR-P

TUR-P kallas en operationsmetod som används för att avlägsna godartad vävnad från prostata vid godartad prostataförstoring. Ibland tas vävnadsprover från prostatan i samband med TUR-P.


Senast uppdaterad: 2009-06-23

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC