Symtom

Du kan inte på egen hand upptäcka eller söka efter prostatacancer. Ofta upptäcks prostatacancer av en slump i samband med andra provtagningar. Men du ska självfallet vara uppmärksam på hur du mår och ta kontakt med din läkare om du märker att någonting inte är som det ska. Det är viktigt att du går på regelbundna hälsokontroller, speciellt om du är över 50 år.

Det vanligaste symtomet är att det blir svårare att kissa eller att du måste kissa ofta. Det beror på att prostatan klämmer ihop urinröret när den växer. Mer ovanliga symtom kan vara blod i urinen, ryggont, att man förlorar aptiten eller går ner i vikt.


Senast uppdaterad: 2011-02-17

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC