Sex och samlevnad

Sex och samlevnad

Prostatan är en av könskörtlarna och de flesta behandlingar som är aktuella vid prostatacancer har en negativ effekt på sexlivet.

Många som får hormonbehandling tappar den sexuella lusten, men bara det faktum att man har en sjukdom i underlivet eller besvär därifrån, kan vara hämmande. Detta kan vara ett stort problem för många män och deras partner.

Efter operation för prostatacancer försämras alltid erektionsförmågan direkt. Om nerverna till svällkropparna inte skadats allt för mycket, förbättras den sedan under ett par års tid. Riktigt lika bra som före ingreppet blir den aldrig igen.

Efter strålbehandling brukar erektionsförmågan istället avta successivt under flera år. Sviktande erektionsförmåga kan behandlas med tabletter, läkemedel som injiceras i svällkropparna eller förs in i urinröret, vacuumpump och, som en sista utväg, implantat i svällkropparna. Diskutera det olika behandlingarna med din läkare.

Gemensamt för de olika behandlingarna är att det tar tid att lära sig använda dem på rätt sätt och att anpassa sexlivet till de nya förutsättningarna. Detta är ju något som både du och din partner får lära er att leva med. Det är bra om ni kan tala med varandra om de problem som uppstår. Även om sexlivet inte fungerar som det gjorde före prostatacancersjukdomen och dess behandling, är det väldigt viktigt att behålla den kroppsliga närheten – både med och utan kläder. Närhet är en viktig del av ett förhållande! Det kan vara på sin plats att betona att sex inte kan påverka sjukdomen negativt på något vis och inte medför några risker för partnern.


Senast uppdaterad: 2011-02-18

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC