Leva med cancerdiagnos

Inkontinens och värmevallningar

Många män med prostatacancer och deras närstående kan åtminstone periodvis uppleva betydande oro, ångest, kraftlöshet och nedstämdhet. Sömnstörningar är mycket vanligt i befolkningen och prostatacancer brukar inte precis göra sömnen bättre.

Leva med cancerdiagnos

Om du känner något av detta under längre perioder, ska du berätta det för dem som behandlar dig för prostatacancern eller för din allmänläkare. Det kan hjälpa att bara diskutera problemen med någon som man känner förtroende för. Ibland kan man behöva få kontakt med någon med särskild kompetens för att behandla sådana besvär. Kanske kan läkemedelsbehandling vara av värde.

Vissa besvär som uppstått i samband med sjukdomen och behandlingen kan åtgärdas. Har du till exempel fått inkontinensproblem kan du få hjälp med träning och hjälpmedel av en uroterapeut eller sjuksköterska på urologmottagningen.

Värmevallningar kan också dämpas med olika behandlingar.


Senast uppdaterad: 2011-02-18

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2021-09-07

Approval ID: SE-9060-09-21-ONC