Hjälp och stöd

Hjälp och stöd

Om du eller någon närstående har fått prostatacancer har du säkert många funderingar. Oavsett hur du har reagerat på beskedet eller hur prognosen ser ut ska du inte tveka att ta kontakt med stödgrupper eller patientföreningar. Där får du mycket hjälp med hur du ska hantera din situation och hur du ska agera i dialogen med sjukvården. Och även om du inte känner att du behöver hjälp, kanske dina erfarenheter kan hjälpa någon annan.

Patientföreningar

Prostatacancerförbundet är samordnande organ för patientföreningarnas kontakter med myndigheter, bidragsgivare och vårdens företrädare.

På deras hemsida hittar du bland annat vidare läsning och kontaktvägar till stödpersoner och patientföreningar.

www.prostatacancerforbundet.se

Telefon: 08-655 44 30
E-post: kansli@prostatacancerforbundet.se

Ett urval av anhörigföreningar

ProLiv Väst
www.proliv.se

ProLiv Stockholm
www.prolivstockholm.se

ProLiv Jönköping
www.prolivjkpg.se 

ProLiv Kronoberg
www.prolivkronoberg.se


Senast uppdaterad: 2012-07-02

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC