Strålning

Strålning

Strålbehandling är ett vanligt sätt att behandla prostatacancer, både när cancern är kvar i prostatan och när den spritt sig till andra delar av kroppen. Cancercellerna dödas med radioaktiva strålar. Det vanligaste är att strålbehandlingen koncentreras mot en tumör eller en metastas, eller genom att små bitar av radioaktivt ämne placeras direkt i prostatakörteln.

När man ska bota patienten används två huvudtyper av strålbehandling, nämligen yttre (extern) och inre terapi (brachyterapi). Inre strålterapi kombineras vanligen med yttre strålbehandling.

Strålbehandling är ett alternativ till kirurgi vid botande behandling. Dessutom bromsar strålbehandling cancerns tillväxt och har mycket goda effekter för att lindra smärta om cancern spridit sig. Det är vanligt att strålbehandling kombineras med andra behandlingar, till exempel operation eller hormonbehandling.

Biverkningar

Strålbehandling kan också ge biverkningar. De vanligaste är täta urinträngningar och diarré eftersom blåsan och ändtarmen ligger nära prostatakörteln. Strålbehandling kan även leda till impotens, men risken är klart mindre än vid operation.

Vid smärtlindrande behandling är effekten vanligen mycket god och efter 1-3 veckor är patienten helt eller nästan smärtfri. Om magsäcken och huvudet är med i strålfältet kan patenten uppleva ett kortare illamående.

Vid botande terapi används högre doser som koncentreras till prostatan. Eftersom urinblåsan och ändtarmen ligger nära prostatan får patienten mest biverkningar från dessa organ. De vanligaste biverkningarna är täta, framför allt nattliga, urinträngningar och lösare avföring. Besvären klingar av inom 4-6 veckor och bestående besvär är relativt sällsynta.


Senast uppdaterad: 2011-02-18

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2021-09-07

Approval ID: SE-9060-09-21-ONC