Rehabilitering

När själva behandlingen är genomförd återstår rehabiliteringen. Att läka och att hitta tillbaka till vardagen måste också få ta sin tid och energi. I takt med att allt fler patienter tillfrisknar helt ökar också behovet av en bra eftervård.

Rehabilitering

Rehabiliteringen utformas lite olika beroende på vilket landsting du tillhör. Tala med din läkare för att få veta vad som gäller för dig.

Denna tid präglas ofta av omprövning av livet. Många tankar ska bearbetas och kanske finns också oron för om cancern ska återvända med. Att tala med andra som gått igenom en liknande process kan var mycket värt. Olika forum på nätet kan vara ett bra sätt att utbyta erfarenheter.


Senast uppdaterad: 2011-02-18

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC