Operation

Operation

Så länge cancern enbart finns inuti prostatan går den att operera. En vanlig metod är en så kallad radikal prostatektomi, vilket innebär att hela prostatan tas bort tillsammans med sädesblåsorna. Operationen görs antingen med ett snitt i bukens nedre del eller med hjälp av så kallad titthålskirurgi. En ny, ännu inte fullt utvecklad  metod, är att man opererar med hjälp av en robot. Ibland inleds operationen med att lymfkörtlarna runtom prostatan tas bort och undersöks i mikroskop för att säkra att cancern inte spritt sig. Därefter tas hela prostatakörteln bort.

Om hela tumören går att ta bort vid operationen är chanserna goda att bli helt frisk, men risken för biverkningar är stor. En radikal prostatektomi leder ofta till impotens och urinläckage. Även om kirurgen är ytterst försiktig kan de blodkärl och nervtrådar som styr erektionen lätt skadas vid operationen. Urinläckage är vanligast de närmaste månaderna efter operationen och ofta övergående. Läckaget beror på att slutmuskeln som sitter runt urinröret vid prostatakörteln påverkas av operationen.

Biverkning

Operationen kan ge biverkningar i form av impotens och urinläckage. Många patienter blir impotenta men större urinläckage är relativt sällsynt.


Senast uppdaterad: 2011-02-18

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC