Hormoner

Hormoner

Prostatacancern behöver testosteron för att växa. Hormonbehandling är ett effektivt sätt att bromsa cancerns tillväxt och reducera tumörens storlek. Behandlingen går ut på att minska kroppens produktion av det manliga könshormonet testosteron eller hindra tumören från att ta till sig hormonet.

Biverkningar

Minskning av testosteronnivå leder ibland till biverkningar, till exempel blodsvallningar och förlust av sexuellt intresse. Potensen kan försvinna. En del patienter ökar i vikt, man kan också bli initiativlös och känna sig trött.

Det finns flera olika sätt att ge hormonbehandling:

Testiklarna tas bort (orkiektomi)

Testiklarna producerar merparten av kroppens testosteron. Att operera bort testiklarna är en effektiv engångsbehandling som i de flesta fall görs med lokalbedövning. Vårdtiden på sjukhuset är kortvarig. Operationen är självfallet oåterkallelig. Biverkningar med denna typ av kastrationsbehandling är blodvallningar, impotens och förlorad sexlust. Skelettet kan även urkalkas och en del patienter känner sig initiativlösa och trötta.

Läkemedel, GnRH-agonist

GnRH-agonist är ett läkemedel som påverkar testiklarna så att all hormonproduktion upphör, d v s kemisk kastration. Behandlingen är enkel och ges med en spruta antingen en gång per månad eller en gång var tredje månad. Behandling med GnRH-agonist är lika effektivt som att operera bort testiklarna. Om behandlingen avslutas finns det en möjlighet att testiklarna kan börja producera testosteron igen. I början av behandlingen kan man få ökade symtom, till exempel smärtor i skelettet. Därför får man ofta komplettera behandlingen med en kort kur av antiandrogener (se nästa stycke). GnRH-agonister ger samma typ av biverkningar som en testikeloperation, d v s värmevallningar, urkalkning av skelettet, impotens och förlorad sexlust samt trötthet.

Läkemedel, antiandrogener

Antiandrogener är ett läkemedel som blockerar testosteronets effekt på prostatan. Antiandrogener kan ges som enda behandling eller i kombination med operation eller GnRH-agonist. Antiandrogener är vid behandling av lokalt avancerad prostatacancer lika effektiv som kastrationsbehandling och ger förlängd överlevnad i jämförelse med ingen behandling alls. Studier har också visat att man får bättre effekt om man ger antiandrogener som tillägg till strålbehandling jämfört med enbart strålbehandling. En nackdel med behandlingen är att den inte är fullt så effektiv som testikeloperation eller GnRH-agonist vid mer avancerat stadium av sjukdomen.

De vanligaste biverkningarna med antiandrogener är brösttillväxt och ömhet i brösten. Sexuellt intresse och fysisk kapacitet bevaras och patienterna upplever bättre livskvalitet än vid kastrationsbehandling t ex GnRH-agonistbehandling eller testikeloperation.

Läkemedel, kvinnliga könshormoner (östrogenbehandling)

Att tillföra det kvinnliga könshormonet östrogen är ett annat sätt att bromsa testosteronproduktionen. Östrogen ges i tablettform eller som sprutor och gör att prostatan skrumpnar.


Senast uppdaterad: 2011-02-18

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC