Cytostatika

Cytostatika

Kemoterapi/cellgiftsbehandling

Cytostatika betyder cellhämmande läkemedel, men kallas ofta cellgift. Cellgifter kan vara en del av den totala behandlingen i samband med prostatacancer, till exempel som smärtlindring i sjukdomens senare skede.

Denna behandling har på senare år testats på senare stadier i sjukdomen och visat viss effekt. Flera studier pågår med olika preparat för att hitta andra stadier i sjukdomen där cellgifterna kan uppvisa effekt.

Biverkningar

Biverkningarna kan vara håravfall, infektionsbenägenhet samt domningar i fötter och fingrar. Däremot är det ovanligt med illamående.


Senast uppdaterad: 2011-02-18

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC