Behandla

Behandla

Tack vare ny kunskap och nya behandlingar är prognosen för prostatacancer ofta god men behandlingarna kan vara krävande.

Oavsett vilken behandling du får finns det några generella råd som ökar chanserna till tillfrisknande. Försök leva så hälsosamt som möjligt. Tänk på att sova tillräckligt, äta balanserat och näringsriktigt, undvika rökning och alkohol och att försöka motionera på ett sätt som fungerar med din behandling. Då orkar du lättare med de psykiska och fysiska påfrestningarna som behandlingen innebär.

Följ noggrant de instruktioner du får inför olika behandlingar, till exempel att du ska söka hjälp vid oväntade infektioner eller biverkningar. Det är viktigt att du inte känner dig socialt isolerad eller ständigt är orolig och nedstämd. Olika personer hanterar sin situation på olika sätt men försök att upprätthålla umgänge och sociala nätverk på en nivå som passar dig och som du orkar med.

Det är inte alltid självklart vilket som är det bästa sättet att behandla en prostatacancer. Det beror bland annat på hur snabbt cancern växer, om den har spritt sig utanför prostatan, hur du mår i övrigt och hur gammal du är. En annan viktig del i beslutet är vilka biverkningar de olika behandlingarna ger och hur läkaren och du själv värderar biverkningarna i förhållande till resultatet av behandlingen.

Ett exempel kan vara om du är över 75 år gammal och har en begränsad prostatacancer som växer långsamt, då är det kanske bättre för din livskvalitet att avstå behandling som ger biverkningar. Biverkningarna kan vara nog så svåra att hantera.

Därför ska du inte stressa när du väljer behandling tillsammans med din läkare. Ta dig tid att sätta dig in i de olika behandlingsformerna och konsekvenserna av dem - såväl kortsiktiga som långsiktiga. Vänd och vrid på alla alternativ och diskutera igenom dem noga med såväl din läkare som dina anhöriga eller vänner. Tveka inte att rådfråga ytterligare en läkare, så kallad second opinion. Det kan vara bra att få åsikter både från en onkolog och en urolog.

Det har du rätt till enligt Hälso-och sjukvårdslagen.

Om du vill ha hjälp med hur du ska agera i din kontakt med vården kan du ta kontakt med en patientförening. Där får du konkreta tips på vad du ska tänka på. Och om du vill kan du även få prata med patienter och anhöriga som redan har gått igenom en beslutsprocess som liknar din. Det kan vara till stor hjälp när du ska bestämma dig.

Kontaktvägar till patientföreningar hittar du här på webbplatsen. Om du har några frågor om olika behandlingar är du alltid välkommen att höra av dig.

Olika stadier

Det finns olika sätt att behandla prostatacancer. Vilken behandling läkaren väljer beror på hur allvarlig och hur långt framskriden prostatacancern är. Det finns olika sätt att dela in prostatacancern i stadier. Det vanligaste är ett detaljerat system som kallas TNM. TNM är en engelsk förkortning som översatt står för Tumör, Lymfkörtlar och Metastaser och beskriver i olika stadier hur stor tumören är, om lymfkörtlarna är drabbade och om cancern har spritt sig genom metastaser. TNM-systemet är lite komplicerat och inte alldeles lätt att förstå. Därför beskriver vi det inte här men diskutera gärna TNM med din läkare så du har klart för dig vad allting betyder och innebär.

Med en enklare metod delas prostatacancern in i tre stadier:

  • Lokaliserad prostatacancer. Ett relativt tidigt stadium. Tumören finns enbart i prostatan.
  • Lokalt avancerad prostatacancer. Nu har cancern börjat röra sig utanför prostatan och finns i vävnader som ligger alldeles intill.
  • Avancerad prostatacancer. I det här stadiet har cancern spritt sig via lymf- och blodsystemen till andra kroppsdelar, vanligen lymfkörtlar och skelett.

Behandlingar

Prostatacancer behandlas främst genom operation, strålterapi, kemoterapi och hormonterapi. Behandlingarna kan användas var för sig eller i kombination. Om du har prostatacancer kommer din läkare att ta hänsyn till en mängd olika saker när han gör din behandlingsplan, till exempel vilken sorts tumör det är, hur stor den är och om den har spridit sig. Din ålder spelar också in.

I de flesta fall som upptäcks tidigt går det att bota prostatacancer eller behandla cancern så att den inte sprider sig. Men de olika behandlingarna kan påverka ditt sexualliv. Impotens och och inkontinens (urinläckage) är vanliga biverkningar. Därför väljer läkaren ibland att börja med att observera tumören. I några fall växer prostatacancern nämligen så långsamt att det är klokare avvakta med behandling för att minska risken för bestående biverkningar.


Senast uppdaterad: 2011-02-18

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2021-12-17

Approval ID: SE-9060-12-17-ONC