Undersökningar

Lungcancer diagnostiseras i regel efter en vanlig lungröntgen och ofta upptäcks tumören vid en rutinkontroll som görs av annan anledning än misstanke om cancer. Med hjälp av datortomografi kan man mer i detalj se tumörens utbredning.

Undersökning

Undersökningarna kompletteras med bronkoskopi, det innebär att läkaren tittar ned i luftrören med ett fiberoptiskt instrument. I samband med denna undersökning tas små prover av tumörvävnad som sedan undersöks i mikroskop.

Ett prov kan också tas från slem som hostas upp. Skulle provet innehålla cancerceller kan det räcka för en säker diagnos, men ofta kombineras detta prov med andra undersökningar.

Idag finns det inget test som kan hitta lungcancer innan sjukdomssymtomen hunnit utvecklats. Forskare arbetar för att utveckla ett sådant test med målet att kunna identifiera och behandla lungcancer på ett tidigt stadium då man har större chans att överleva sjukdomen.


Senast uppdaterad: 2010-05-28

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC