Symtom

Symtom

Symtomen vid lungcancer varierar men ger ofta inte upphov till besvär alls till att börja med. Vissa symtom är diffusa och kan vara svåra att sätta i samband med en tumörsjukdom. Är du rökare hostar du troligen på grund av att luftrörens slemhinnor är irriterade. Ibland kan lungcancer medföra att rökhostan ändrar karaktär - den blir mer skrällande. Du kan även uppleva att du kan få astmaliknande besvär med "pip i bröstet".

Lungcancer diagnostiseras inte sällan i samband med eller efter en lunginflammation. Blodiga upphostningar är ett allvarligt symtom och då bör du alltid kontakta läkare.

Ibland kan du få smärta om en tumör trycker på nerver. I ett senare skede av sjukdomen kan du drabbas av aptitlöshet, trötthet och feber.


Senast uppdaterad: 2009-06-23

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC