Diagnos

Prognosen vid lungcancer är tyvärr dålig men den beror på hur avancerad sjukdomen är. Om tumören är lokaliserad till en lunga finns mycket stora möjligheter att få bukt med sjukdomen. Hälften av dem som får diagnosen icke småcellig lungcancer och där den upptäcks innan den har spridits till andra organ kommer att klara den så kallade ”femårsöverlevnaden”.

Diagnos

Dessvärre upptäcks få fall av lungcancer på ett tidigt stadium. Symtomen kommer smygande och diagnosen ställs oftast då sjukdomen har nått ett avancerat stadium. Medianöverlevanden vid lungcancer är 10-12 månader. Det är totalt omkring 10 procent som klarar fem år efter diagnosen.

Vilken typ av lungcancer har du?

Det finns flera typer av lungcancer. Först och främst delas lungcancer in i småcellig och icke småcellig lungcancer.

Icke småcellig lungcancer är vanligast. Ungefär 80 % av all lungcancer är icke småcellig. Denna typ av lungcancer delas i sin tur upp i:

Adenokarcinom

Detta är den typ av lungcancer som ökar mest. Den är numera den vanligaste formen av lungcancer hos såväl kvinnor som män. Adenokarcinom utvecklas ur körtelceller i lungans slemhinnor.

Skivepitelcancer

Detta är den näst vanligaste formen av lungcancer. Skivepitelceller finns i lungans bronker, som är de ”rör” som går från luftstrupen in i lungorna.

Storcellig lungcancer är relativt ovanligt. Omkring 10-15 % av all icke-småcellig lungcancer är storcellig.

EGFRm+ eller inte?

Ungefär var tionde icke småcellig lungcancertumör är EGFRm+. Det betyder att den har en speciell typ av mutation i en receptor som kallas EGFR. Tidigare har man inte testat för EGFRm, men numera finns en speciell behandling för denna typ av lungcancer.


Senast uppdaterad: 2010-05-28

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC