De 11 vanligaste myterna om lungcancer

Läs mer här

Upptäcka

Upptäcka

Symtomen vid lungcancer varierar men ger vanligtvis inte upphov till besvär för patienten i tidigt stadium och kan vara svåra att sättas i samband med en tumörsjukdom. I början av sjukdomen kan det komma diffusa symtom som långvariga förkylningssymtom, lunginflammation eller hosta som ändrar karaktär. En del upplever även andnöd.

Screening

En metod för att upptäcka lungcancer tidigt är screening. Det vill säga riktade hälsoundersökningar på samma sätt som för bröstcancer (mammografi) och cancer i livmoderhalsen. Screening förekommer redan för inom vissa delar av Sverige men är en omdiskuterad fråga. Ett program riktat till alla i Sverige som är, eller har varit, dagligrökare skulle omfatta mellan 600 000 och 900 000 personer om året. Innan det kan bli aktuellt med rutinmässig screening för lungcancer måste stora kontrollerade utvärderingar ha visat att de har positiv effekt på dödligheten. Sådana studier pågår.


Senast uppdaterad: 2010-04-07

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2021-09-07

Approval ID: SE-9060-09-21-ONC