Yrkesliv

För att hämta krafter och komma tillbaka till vardag och yrkesliv finns möjligheter till stöd och hjälp. Du kan få vistas en tid på ett hälsohem eller konvalescenthem och där få rehabilitering. I rehabiliteringen kan till exempel psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och läkare medverka. Dock finns det inget krav på att landstinget ska erbjuda rehabilitering. För att få veta hur det ser ut där du bor kan du kontakta sjukhusets kurator.

Yrkesliv

Om du börjar jobba igen, kräv inte för mycket av dig själv för snabbt. Psykiskt upplever många att de inte riktigt hänger med och att då klara av ett arbetet precis som förr kan vara tufft. Kanske ska du bara jobba deltid, eller mindre än så, till att börja med. Ibland är det också svårt att veta hur man ska förhålla sig till arbetskamraterna. En del kommer att tycka att det är svårt och känsligt att ställa frågor, andra kanske uttrycker ett intresse som du upplever som påträngande – även om det sker av omtänksamhet. Försök hjälpa omgivningen på traven och berätta hur du vill bli bemött.


Senast uppdaterad: 2010-11-11

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC