Socialt liv

Socialt liv

I ett första skede är det ofta svårt att ta till sig information. Ofta uppstår frågor i efterhand och hela tiden väcks nya. Många kan besvaras av din läkare och sköterska. På sjukhusen finns alltid kuratorer och den som vill kan få tala med en präst. Sjukhusen ordnar ofta också patientgrupper där du kan få möta personer i din egen situation.

En del som drabbas vill prata ofta och mycket. Vissa vill inte prata alls vare sig med familj, vänner eller med terapeuter. Det ena är inte mer rätt än det andra. Men det kan vara en hjälp att sätta ord på det svåra som händer. Andra människors erfarenheter kan också ge dig stöd och kraft.

Via telefon och Internet finns flera stödlinjer. Ingen av dem ger medicinska råd utan syftet är att informera, hjälpa och skapa kontakter. Adresser och kontaktinformation hittar du här.


Senast uppdaterad: 2010-04-07

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC