Sex och samlevnad

Sex och samlevnad

Att drabbas av cancer påverkar hela livet. Förutom det mest uppenbara, som den fysiska hälsan, påverkas även den psykiska hälsan, relationer och den sociala situationen. Cancersjukdomen kan även påverka sexualiteten på många olika sätt, dels fysiskt genom till exempel operationer och strålbehandling, men också genom en förändrad självbild och kroppsuppfattning. När patienten ser annorlunda på sig själv förändras också synen på andra.

Studier har visat att sexuella problem hos cancerpatienter är mycket vanligt. Så gott som alla cancerpatienter får sexualrelaterade problem vid ett eller flera tillfällen och mellan 25 och 50 procent av dessa får mer eller mindre kroniska besvär. Hur problemen visar sig är däremot helt individuellt.

– Det beror på hur livet ser ut, hur gammal man är, civilstånd, familjesituation, om man fött de barn man tänkt sig eller inte. Hur sexlivet fungerade innan sjukdomen är också en viktig faktor, säger Karin Bergmark vid gynekologiska sektionen på Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset.

Förändrad kroppsuppfattning ger minskad lust

Förutom de fysiska komplikationerna efter till exempel en operation påverkar en sjukdom som lungcancer självbilden. Bristande självkänsla kan leda till allt större avstånd mellan parterna, både känslomässigt och sexuellt.

– Den vanligaste sexuella komplikationen är nedsatt lust som en följd av den stora förändringen. Andra problem är till exempel trötthet som är en bieffekt av strålbehandling. I regel gäller att ju mer omfattande behandling patienten måste genomgå, desto större blir förändringarna i kroppen och därmed också i sexlivet, säger Karin Bergmark.

Tystnaden som fiende

Även om vi lever i ett öppet samhälle där man numera kan tala om det mesta är det många som drar sig för att ställa frågor kring sexualitet. Många som drabbas av cancer diskuterar inte dessa frågor över huvudtaget, varken med sin partner eller med sjukvårdspersonal. Om problemen lämnas till tystnad och missförstånd växer svårigheterna ju mer tiden går.

– Det är viktigt att kommunicera – både från patientens håll och från oss som arbetar med cancer. Viktigast för patienten är att prata med en partner men det viktiga är att prata överhuvudtaget.

Samtidigt inser många att livet inte kan bli detsamma efter cancern och att man måste gå vidare. Enligt Karin Bergmark är det vanligt att man upptäcker att man hade för många krav innan.

– Ingenting är perfekt. Förut kanske man ställde för höga krav och nu har man lite skavanker. Men det behöver inte vara ett problem om sexualiteten förändras eller om man har sex mer sällan. Det som förut var hetare kan kanske bli mer innerligt och man kan ta tillvara på varandra, säger Karin Bergmark.


Senast uppdaterad: 2009-06-23

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC