De 11 vanligaste myterna om lungcancer

Läs mer här

Leva med

Leva med lungcancer

En av de vanligaste orsakerna till cancersmärta är att sjukdomen spridit sig till skelettet (metastater) men smärtan kan också bero på inflammation och att tumörer trycker mot omgivande vävnad och nerver.

Att få diagnosen lungcancer och därmed beskedet om att ha drabbats av en livshotande sjukdom påverkar både den som är sjuk och den närmaste omgivningen. Ett cancerbesked kastar i ett slag omkull hela tillvaron. Alla som drabbas känner någon form av oro, rädsla eller ångest. Vad innebär det här för mig? Kommer jag att överleva? Kommer det att göra ont? Vad ska jag säga till familjen och vännerna?

Exakt hur just du och dina närmaste reagerar är individuellt. Det finns inga enkla beskrivningar som stämmer in på alla. Information och råd kan hjälpa, antingen du själv är sjuk eller om du är anhörig.


Senast uppdaterad: 2010-04-08

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2021-12-17

Approval ID: SE-9060-12-17-ONC