Rättigheter

Rättigheter

Rätt till sjukvård

I Sverige har alla samma rätt till sjukvård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska samtliga patienter oavsett kön, ålder, ursprung eller ekonomi erbjudas samma möjlighet till vård.

Information

Du har rätt att få information om ditt hälsotillstånd och de behandlingsalternativ som står till förfogande. Informationen ska anpassas och presenteras för dig på ett sätt som gör att du förstår. Den som ansvarar för din behandling har också ansvar för att du får information som är anpassad just för dig.

Om du inte talar eller förstår svenska kan du begära att få hjälp av en tolk vid läkarbesök. Rätten till tolk gäller även om du har svårt att kommunicera på grund av hörsel- eller talskador.

Det är viktigt att du berättar det du vet om ditt tillstånd för den behandlande läkaren så att han eller hon får en klar bild av situationen och kan ge dig rätt vård och behandling.

Inflytande

Som patient har du rätt att vara med och påverka valet av vård och behandling. Har du åsikter eller förslag angående din behandling ska sjukvårdspersonalen vara lyhörda inför detta. Dock får aldrig personalen ge dig vård som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Du kan heller inte kräva en behandling som är omotiverat kostsam i förhållande till den åkomma som ska behandlas.

Vården är frivillig

Den vård och behandling som din läkare ordinerar kan endast ske med ditt samtycke. Det gäller med undantag för Smittskyddslagen, Lagen om psykiatrisk tvångsvård och Lagen om rättspsykiatrisk vård.

Du kan själv bestämma om du vill avstå eller avbryta en behandling. Det är dock viktigt att känna till att läkaren inte kan ta ansvar för konsekvenserna om du väljer att inte följa dennes ordination.

Second opinion

Vid allvarligare sjukdomstillstånd har du rätt till en andra åsikt. Det innebär att du får möjlighet att diskutera vård- och behandlingsalternativ med ytterligare en läkare.

Tystnadsplikt

Alla inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Detta innebär att information om din hälsa och hur du mår endast får lämnas ut om du har givit ditt medgivande.

För att få reda på dina fullständiga patienträttigheter där du bor, kontakta ditt landsting.


Senast uppdaterad: 2011-10-30

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2021-09-07

Approval ID: SE-9060-09-21-ONC