Ekonomi

Ekonomi

Om du blir sjuk i lungcancer blir du sjukskriven och får ersättning enligt aktuella regler och försäkringar. Även livet för dina anhöriga kommer att påverkas och det finns vissa möjligheter att få ytterligare ekonomisk ersättning. En anhörig som avstår från att arbeta för att vårda en svårt sjuk kan få ersättning, så kallad närståendepenning, från försäkringskassan. Det gäller även om när den som är sjuk ligger på sjukhus. En närstående kan vara någon i familjen, men också en vän.

Om du inte kan få vård för din sjukdom inom rimlig tid i Sverige kan du ansöka hos Försäkringskassan om att få ekonomisk ersättning för behandling i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Särskilda villkor gäller, kontakta Försäkringskassan.

Det finns också olika fonder där du kan ansöka om bidrag. En sådan är Cancer och trafikskadades riksförbund, CTRF, som får in medel genom insamlingar och donationer.


Senast uppdaterad: 2009-06-23

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC