De 11 vanligaste myterna om lungcancer

Läs mer här

Hjälp och stöd

Hjälp och stöd

Stödgrupper och patientföreningar

Lungcancerföreningen Stödet

Ideell förening för patienter och deras närstående. Många av medlemmarna är själva sjuka. Hit kan du ringa om du vill tala med någon i föreningen. Det finns också ett journummer. Samtalen är kostnadsfria.

Journummer: 020-88 55 33

Stodet.se

Cancerupplysningen

Cancerupplysningen är öppen för frågor från såväl patienter, närstående och vårdpersonal som övriga intresserade. Frågorna besvaras av legitimerade sjuksköterskor med specialistkompetens inom cancer och cancersjukdomar.

Stockholm: 08-517 766 00, måndag-fredag 9.30-12, 13-15.

Cancerupplysningen

Cancerfondens informations- och stödlinje

Bemannas av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Hit kan du vända dig om du har frågor och funderingar om cancer, vill ha stöd eller skriftlig information. Råd om behandling i enskilda fall ges inte, målet är att öka patienternas möjlighet att själva bilda sig en uppfattning om till exempel val av behandling.

På Cancerfondens hemsida finns också ett forum för patienter.
Ring 020-59 59 59. Öppet helgfri måndag-fredag kl 9-13. Samtalen är kostnadsfria.
E-post: infostodlinjen@cancerfonden.se

Cancerfonden.se

Diskussionsforum på Internet

På Internet finns mötesplatser och diskussionsforum för patienter med cancer och deras anhöriga. Ett sådant är Cancersamtal.

Cancersamtal.nu


Senast uppdaterad: 2011-11-01

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC