De 11 vanligaste myterna om lungcancer

Läs mer här

Fakta om lungcancer

Lungcancer är världens vanligaste cancersjukdom, varje år insjuknar totalt cirka 1,5 miljoner människor i lungcancer. I Sverige får omkring 3 700 personer lungcancer varje år, vilket gör den till den femte vanligaste cancerformen.

Glädjande nog har man sett en ökad femårsöverlevnad hos lungcancerpatienter. Detta beror att forskningen om lungcancer är intensiv och man nu har tillgång till fler behandlingsmöjligheter.

Fakta om lungcancer

Orsaker och riskfaktorer

Lungcancer drabbar än så länge fler män än kvinnor men skillnaden håller på att jämnas ut. Men de senaste årtiondena har antalet fall och dödligheten minskat hos män, medan antalet nya fall ökat bland kvinnor. Kvinnor insjuknar dessutom i genomsnitt tio år tidigare än män.

Runt åtta-nio av tio fall av lungcancer beror på rökning. Men det är viktigt att också komma ihåg att det inte är den enda orsaken - omkring 15 procent av de kvinnor som får lungcancer har aldrig rökt. Om du röker och lyckas sluta så minskar risken direkt för att utveckla lungcancer. Rökning orsakar förändringar i slemhinnans celler i lungorna som till slut leder till att en cancercell uppstår. Men även passiv rökning är en riskfaktor för att du ska utveckla lungcancer.

Risken att drabbas ökar ju äldre du blir. Lungcancer drabbar mycket sällan personer under 45 års ålder och majoriteten är över 60 år när de får diagnosen.

Sambandet mellan ärftlighet och lungcancer är idag inte säkerställt, men man vet att cirka 5-10 procent av all cancer har en ärftlig bakgrund.

Har du vistats i miljöer med asbest och radon ökar det risken för att du ska drabbas av lungcancer

Det finns två huvudtyper av lungcancer:

  • småcellig lungcancer, som utgör cirka 20 procent av fallen.
  • icke småcellig lungcancer, som utgör cirka 80 procent av fallen, den växer oftast långsammare än småcellig lungcancer.


Senast uppdaterad: 2012-08-30

Fem filmer om lungcancer

Här finner du mer information om lungcancer

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC