Strålning

Strålning

Strålbehandling ges vid begränsad sjukdom och ofta tillsammans med cytostatika.  Om läkaren bedömer att det efter en operation finns risk för återfall brukar också strålbehandling bli aktuell. Då är det vanligt att bestråla en gång per dag varje vardag under fyra till sex veckor.

Om din lungcancer inte kan opereras bort är det troligt att du får strålning. I en del fall kan det bota sjukdomen. Men oftast är syftet med denna strålbehandling att få tumören att krympa så att symtom lindras.

En strålbehandling går ut på att skada cancercellerna med hjälp av joniserande strålning. Strålningen skadar cellernas genetiska material, vilket gör att de inte kan fortsätta dela sig. Även normala celler skadas av strålningen, men dessa har bättre förmåga till reparation och kan läka sig själva.

Eftersom strålningen kan försämra funktionen hos den del av lungorna som behandlas krävs att du har en tillräcklig reservkapacitet i lungorna för att andningen ska fungera tillfredsställande efteråt.


Senast uppdaterad: 2009-06-23

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2021-09-07

Approval ID: SE-9060-09-21-ONC