Rehabilitering

Rehabilitering vid cancer innebär att du ska få hjälp att hämta krafter och komma tillbaka till ett så väl fungerande vardagsliv som möjligt. Det är många yrkesgrupper som är delaktiga under denna tid, till exempel psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och läkare.

Rehabilitering

Det finns inget krav på att landstinget ska erbjuda rehabilitering och det ser väldigt olika ut i olika delar av landet. För att få veta hur det ser ut där du bor kan du kontakta sjukhusets kurator.

På många håll i landet ordnas olika typer av komma-i-gånggrupper eller kurser för att hjälpa patienter att lära sig leva med cancer. Även sådant ska din kurator kunna ge besked om.

Här kan du läsa mer om ekonomiskt stöd du kan söka för rehabilitering.


Senast uppdaterad: 2011-10-30

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC