Operation

Operation

För att en operation ska bli aktuell måste din cancer upptäckas i ett tidigt stadium. Var cancern sitter och spelar också roll för vad som kan göras. Om sjukdomen är tydligt begränsad till din ena lunga räcker det ofta med att ta bort den lungloben. Den operationen kallas lobektomi. Om cancern växer i mer än en lob opereras hela lungan bort. Då kallas operationen för pulmektomi.


Senast uppdaterad: 2009-06-23

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC