Cytostatika

Cytostatika

Om tumörerna inte går att operera består behandlingen i regel av en kombination av cellgifter och strålning. Ofta är cellgiftsbehandlingen baserad på olika kombinationer av läkemedel.

Vid återfall ges oftast behandling med andra cellgifter än de som användes vid den tidigare behandlingen.

Cytostatika kallas också för cellgift. Det angriper celler som håller på att dela sig. Eftersom cancerceller delar sig oftare än friska celler, slår cytostatika hårdare mot dem än mot friska celler. Cytostatika ges i allmänhet intravenöst, det vill säga direkt in i blodet. På så sätt når cellgiftet hela kroppen och kan komma åt cancerceller som spridit sig från den ursprungliga tumören.

Det finns flera olika typer av cytostatika som används i behandlingen. Hur behandlingen görs beror på vilka cytostatika som används. I de flesta fall ges hela kuren på en dag och upprepas fyra-sex gånger med tre-fyra veckors mellanrum. I en del fall kombineras cytostatika med strålbehandling.

Alla cytostatikabehandlingar ger biverkningar, ibland svåra sådana. Nu finns det dock behandlingar och mediciner mot oönskade biverkningar och det är inte längre lika besvärligt att ta cellgifter.


Senast uppdaterad: 2009-06-23

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC