Stridbar kurator och skånsk överläkare prisas

Två eldsjälar som haft stor betydelse för bröstcancerbehandlade belönas med BROs utmärkelse 2010. Det är Aina Johnsson, kurator vid Södersjukhuset i Stockholm, och Maud Svensson, överläkare vid Lydiagården i Höör. Utmärkelsen delades ut vid BROs möte i Stockholm i samband med Breast Health Day fredagen den 15 oktober.

BRO har, i samarbete med AstraZeneca, instiftat ett pris för personer som under året har gjort betydande insatser för bröstcancerbehandlade. Pristagarna får 10 000 kronor och ett diplom.

I år går priset till Aina Johnsson, med dr och kurator vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm som fick ministern att ändra sjukskrivningsreglerna för de bröstcancersjuka, och Maud Svensson, överläkare och verksamhetschef, Lydiagården i Höör, som generöst sprider sina kunskaper om den för bröstcancerdrabbade så viktiga rehabiliteringen.

– De båda mottagarna av utmärkelsen verkar för att kvinnor med bröstcancer ska komma tillbaka till ett helt och meningsfullt liv. Det handlar om rätten till sjukskrivning och sjukpenning och rätten till rehabilitering, vilka är viktiga förutsättningar för att gå vidare i livet efter eller med bröstcancer, säger Ingrid Kössler, ordförande i BRO.

BROs utmärkelse 2010. Fr v Aina Johnsson, med dr och kurator, Karolinska Universitetssjukhuset och Maud Svensson, överläkare och verksamhetschef, Lydiagården. Priset är instiftat i samarbete med AstraZeneca för att uppmärksamma personer som har gjort betydande insatser för bröstcancerbehandlade.

För mer information och hela pressmeddelandet, se www.bro.org.se


Senast uppdaterad: 2010-11-30

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2021-09-07

Approval ID: SE-9060-09-21-ONC