Undersökningar

Mammografi

Bröströntgen, mammografi, är det allra säkraste sättet att upptäcka även mycket tidig bröstcancer. Studier har visat att hälsoundersökning med mammografi minskar dödligheten i bröstcancer med åtminstone 20 procent genom den tidiga upptäckten. Risken med sen upptäckt är att tumören då hunnit sprida sig och att man måste ta till en mer aggressiv och därmed besvärligare behandling än vid tidig upptäckt av tumören. 

Socialstyrelsens rekommendation är att mammografi skall erbjudas kvinnor i åldrarna 40-75 år. Alla landsting erbjuder regelbunden mammografi med början ungefär när du fyller fyrtio år. Åldern kan variera något från landsting till landsting – så ta reda vad som gäller där du bor.

Undersöka

Mammografi är en enkel röntgenundersökning. Bröstet placeras mellan två plattor och fotograferas med röntgenstrålar. Mammografin hjälper läkaren att upptäcka eller studera även mycket små tumörer. Strålningen är svag och ofarlig. Det kan kännas göra lite ont när bröstet fixeras mellan röntgenplattorna men undersökningen är fort över.

Palpation

Palpation görs som regel av en kirurg och innebär att han eller hon känner igenom dina bröst, armhålor och lymfkörtlar för att avgöra om det finns någon förändring. Om en knöl eller någon annan avvikelse upptäcks noterar läkaren var den sitter, hur stor den är och vilken konsistens den har.

Ultraljudsundersökning

Ultraljudsundersökning av bröstet fungerar precis som den undersökning man gör vid en graviditet för att få en bild av fostret. Med hjälp av ljudvågor som skickas in i bröstet får läkaren upp en bild av bröstets insida på en tv-skärm. Undersökningen hjälper läkaren att särskilja solida knölar från cystor fyllda med vätska och används ofta i kombination med mammografi för att förbättra diagnosen. Ljudvågorna är ofarliga och undersökningen helt smärtfri.

Biopsi

För att kunna ställa en riktigt säker diagnos tar läkaren ofta ett cell- eller vävnadsprov från den misstänkta tumören. Provet undersöks sedan noggrant under mikroskop. Undersökningen kallas för en biopsi och kan göras på några olika sätt:

  • Finnålsbiopsi. Med hjälp av en fin nål tar läkaren ut ett litet cell- eller vätskeprov ur knölen i bröstet. Provet undersöks sedan under mikroskop. Ibland används ultraljud som hjälp för att nålen ska hamna exakt rätt.
  • Grovnålsbiopsi. Är nästan samma sak som finnålsbiopsi. Skillnaden är att läkaren använder en grövre nål för att kunna ta ut en större bit vävnad ur bröstet. Undersökningen görs med lokalbedövning och även här används ultraljud.
  • Stereotaktisk biopsi. Med hjälp av specialutrustning styrs en fin nål in i knölen så att läkaren kan ta ett litet cellprov. Undersökningen görs efter en mammografi där man fastställt knölens exakta läge i bröstet.
  • Öppen biopsi. Vid en öppen biopsi tas hela eller en del av knölen bort för att undersökas. Öppen biopsi görs vanligen som dagkirurgi under lokalbedövning eller sövning. I vissa fall kan det behövas en natt på sjukhus.

Övriga undersökningar

Om läkaren misstänker avancerad bröstcancer, det vill säga att cancern kan ha spritt sig till andra delar av kroppen, görs mer omfattande undersökningar. Några exempel är röntgen av lungorna, isotopundersökningar av skelettet och datortomografi eller ultraljud av levern.

De här undersökningarna behöver inte innebära att läkaren misstänker spridd cancer. De kan också göras för att följa upp resultatet av en ny behandling.


Senast uppdaterad: 2011-01-24

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC