Symtom

Symtom

Knöl i bröstet

Det vanligaste tecknet på bröstcancer är att det bildas en knöl eller knuta i eller kring bröstet till exempel i armhålan. Kom i håg att de flesta knölar inte är cancer, 8 av 10 är helt ofarliga. Speciellt hos yngre kvinnor består knölar i brösten oftast av godartade förändringar. Men om du upptäcker en knöl ska du ändå alltid ta kontakt med din läkare.

Bröstcancer kan också visa sig på andra sätt, till exempel genom smärta i bröstet, att brösten får fördjupningar, ändrar form och storlek eller att huden blir gropig. Om du upplever förändringar i bröstet eller andra tecken som inte försvinner, kontakta din läkare.

Undersök dina bröst

Nästan tre av fyra bröstcancerfall upptäcks genom att kvinnor själva regelbundet undersöker sina bröst. Därför är det viktigt att du gör det. Välj en bestämd dag i månaden så kan du lättare jämföra det du känner. Ju tidigare en tumör upptäcks desto större är chansen att bli helt frisk. Din läkare kan visa dig hur du ska göra för att upptäcka en eventuell knöl redan när den är liten.


Senast uppdaterad: 2010-04-07

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC