Diagnos

Diagnos

När läkaren ställer diagnos fastställer han eller hon vilken sorts bröstcancer det rör sig om, hur allvarlig den är och om den har spritt sig till andra delar av kroppen. Utifrån diagnosen bestämmer läkaren vilken behandling som är bäst.

Diagnosen baserat på de prover du har fått göra, till exempel mammografi och vävnadsprov. Även din egen berättelse är en viktig del av diagnosarbetet. Läkaren behöver bland annat veta hur du känner dig, om du har ont, hur länge du har haft eventuella besvär eller när du upptäckte förändringarna första gången. Och eftersom bröstcancer kan vara ärftligt är det bra om du kan redogöra för om någon eller några av dina släktingar har haft bröstcancer eller annan cancer. Ju mer du kan berätta desto säkrare blir läkarens diagnos.

Det är inte lätt att komma ihåg alla frågor du funderat på när du väl sitter hos läkaren. Inte minst om besöket handlar om misstänkt cancer. Därför är det klokt att skriva ner allting du vill berätta eller fråga om på ett papper.

Du kan ta hjälp av denna frågelista, som enkelt kan skrivas ut och tas med vid läkarbesöket.

Olika stadier

När läkaren gör en bedömning av hur allvarlig bröstcancern är delar han eller hon in sjukdomen i olika stadier från 0-4. Vilket stadium cancern är i beror bland annat på tumörens storlek, placering och om cancern har spritt sig till andra delar av kroppen. Bedömningen används för att avgöra vilken sorts behandling som är lämplig.

Stadium 0

Ett mycket tidigt stadium där tumören är liten och cancern inte har spritt sig. På läkarspråk kallas det för cancer in situ, det vill säga cancer på platsen.

Stadium 1

Även stadium 1 är ett tidigt stadium. Tumören är mindre än två centimeter och har inte spritt sig utanför bröstet.

Stadium 2

Tumören är fortfarande ganska liten, mindre än 5 centimeter, men kan ha spritt sig till lymfkörtlar i armhålan.

Stadium 3

Här finns tumörer av alla storlekar men har en mer avancerade spridning till lymfkörtlarna jämfört med spridningen vid stadium 2. Den kan även ha spritt sig till brösthålan eller överliggande hud.

Stadium 4

Även här finns tumörer av alla storlekar som vanligen har angripit även lymfkörtlar. Cancern har också spritt sig till andra delar av kroppen, till exempel ben, lungor eller lever. Sådana tumörer kallas för dottertumörer eller metastaser.

Second opinion 

Den som är svårt sjuk har enligt Hälso- och sjukvårdslagen rätt att få en ytterligare bedömning av en eller flera andra läkare, var som helst i landet. Detta kallas för ”second opinion”.

Skälet kan vara att du står inför en svår behandling och vill ha ytterligare perspektiv på din sjukdom och ökad kunskap om vilka olika behandlingar som finns. Några anledningar till att du vill ha en second opinion kan vara att du:

  • Fått besked om att det inte finns mycket mer att göra.
  • Fått besked om att det är ett gränsfall vilken behandling som är bäst.
  • Fått beskedet att det finns flera likvärdiga behandlingar.


Senast uppdaterad: 2010-06-10

Inför läkarbesöket

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC