Upptäcka

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor den står för cirka 30% av all kvinnlig cancer. I Sverige drabbas var tionde kvinna av bröstcancer under sin livstid. Ungefär hälften drabbas när de är under 65 och den andra hälften senare i livet. Få får sjukdomen innan de fyllt 40 år. Manlig bröstcancer förekommer men är mycket ovanlig. Cirka 40 män diagnostiseras med bröstcancer varje år. För kvinnor är motsvarande siffra 7000.

Undersöka

Vad är bröstcancer?

Bröstcancer är en elakartad tumör i bröstet. Bröstet innehåller 15-20 bröstkörtlar. De består av små lober där mjölken produceras. Varje körtel har en mjölkgång som leder mjölken till bröstvårtan och vårtgården. I de flesta fall börjar cancern i mjölkgångarnas celler, så kallad ductal cancer. Men cancer kan också uppstå i mjölkkörtlarna, så kallad lobulär cancer. I enstaka fall har cancern sitt ursprung i den bindväv som finns mellan mjölkkörtlarna.

När en frisk cell blir gammal dör den och ersätts av en ny likadan. I kroppen bildas ständigt nya celler och det sker genom delning.  Cancer innebär att en tidigare frisk cell börjar uppföra sig ”fel”. Den delar sig mer än den ska och de nya cellerna – cancercellerna – fortsätter att dela sig ohämmat. När tillräckligt många cancerceller bildats klumpar de ihop sig. Det är den klumpen som kallas tumör.

Prognosen ofta god

Idag vet vi så mycket om sjukdomen att prognosen ofta är god för dig som drabbas. Bland dem som upptäcker sin bröstcancer tidigt botas så många som 95 procent helt och hållet. Och med rätt behandling kan ännu fler leva länge med sin sjukdom.

Därmed inte sagt att du ska ta lätt på bröstcancer. All cancer är allvarlig och bröstcancer som upptäcks sent kan sprida sig och få svåra konsekvenser. Samtidigt är det ju mer än själva cancern som ska övervinnas. Till exempel rädslan för att cancern ska komma tillbaka, oron för att förlora ett bröst, osäkerheten kring hur operation och behandling kan påverka den egna identiteten och frågor kring hur tryggheten och intimiteten i ett förhållande påverkas.

Orsaker och riskfaktorer

Exakt vad som orsakar bröstcancer är inte helt klarlagt, men det finns olika riskfaktorer. Att bröstcancer är ärftlig är mindre vanligt. Men om det finns många fall av bröstcancer i familjen kan läkaren undersöka ditt blod för att ta reda på om det finns en ökad risk för dig att drabbas.

Samband med könshormoner

Bröstcancer har ett klart samband med könshormoner. Vid vissa typer av bröstcancer behöver cancercellerna det kvinnliga könshormonet östrogen för att växa och dela sig snabbt. Före klimakteriet är det äggstockarna som producerar östrogen. Efter klimakteriet produceras östrogen i andra vävnader än äggstockarna, till exempel i levern, bröstfett och bröstmuskler samt binjurarna.

Långvarigt bruk av p-piller kan påverka östrogennivåerna och möjligen öka risken för bröstcancer. Hormoner kan också skydda mot bröstcancer.

Kvinnor som får sitt första barn före 30 års ålder och som ammar löper minst risk att få bröstcancer.

Menstruation och graviditet

Det finns många belägg för att bröstcancer också har samband med menstruation och graviditet. Bröstcancer förefaller vara vanligare hos kvinnor som fick sin första menstruation tidigt, innan de fyller 13 år, och/eller som går in i klimakteriet efter att de fyllt 50 år. Det beror på att det under menstruationscykeln produceras höga halter av östrogen som cancercellerna behöver för att växa. Ju längre tid en kvinna producerar östrogen, desto större är risken att hon ska utveckla bröstcancer. Risken ökar även för kvinnor som får sitt första barn sent i livet.

Att leva sunt minskar risken

Regelbunden fysisk aktivitet och motion liksom sund, balanserad kost, tycks minska risken för bröstcancer. Det finns belägg för att animaliskt fett ökar risken för bröstcancer och att övervikt efter klimakteriet är en riskfaktor. Forskning visar att även hög alkoholkonsumtion ökar risken. Rökning kan leda till olika typer av cancer och kvinnor som röker har generellt sämre hälsa.

Miljöfaktorer påverkar

Precis som med många andra former av cancer ökar risken för bröstcancer om man utsätts för vissa miljöfaktorer, till exempel höga strålningsnivåer. Kvinnor som exponerats för höga strålningsnivåer, till exempel de som fått strålbehandling för någon annan form av cancer när de var barn, löper därför större risk att utveckla bröstcancer. Dessutom kan risken för cancer öka om man bor i närheten av ett industriområde eller i en region med kraftiga luftföroreningar.


Senast uppdaterad: 2010-05-24

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2021-09-07

Approval ID: SE-9060-09-21-ONC