Socialt liv

Socialt liv

En cancerdiagnos väcker ofta stark ångest och vänder snabbt upp och ner på livet. Beskedet påverkar inte bara den som är sjuk utan även familj och vänner. Även om prognosen för de flesta med bröstcancer är god tar det mycket tid och kraft att kämpa mot sjukdomen och eventuella återfall. Cancern kan påverka framtidsplaner, relationer, samliv och identitet.

Alla reagerar på olika sätt. Några med handlingskraft och beslutsamhet, andra med ilska eller oro och rädsla. En del tar avstånd från sina känslor och förnekar att de är sjuka.

Ett råd är att prata om det som har hänt och om dina känslor med andra människor. Uppmuntra gärna familj och vänner att ställa frågor. De flesta brukar vilja ställa upp och finnas till hands men vet inte riktigt hur de ska göra.

Olika patientföreningar kan också ge stöd. Där kan du få hjälp med hur du ska hantera din situation och hur du ska agera i dialogen med sjukvården. Och även om du inte känner att du behöver hjälp, kanske dina erfarenheter kan hjälpa någon annan.


Senast uppdaterad: 2009-06-23

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC