Sex och samlevnad

Sex och samlevnad

För många är brösten en viktig del av identiteten som kvinna och starkt kopplade till erotik och sexuell lust. Om du måste operera bort ditt bröst, eller delar av det, kan det ta tid innan du vänjer sig vid att kroppen är förändrad. Har du en partner kommer du att ha stort behov av den personen ger dig stöd och visar att du är attraktiv.

Många kvinnor tycker det är jobbigt att låta sin partner få se på operationsärret. Ibland känns det lättare om ni redan på sjukhuset tittar tillsammans, kanske med en läkare eller sjuksköterska närvarande.

En del kvinnor hittar snabbt tillbaka till samliv och sexuell lust. För andra tar det längre tid. Att lära sig från och ta stöd av andra kvinnor som varit i samma situation kan vara en god idé. Men kom ihåg att alla är olika och påverkas på olika sätt av sina erfarenheter. Det finns inget rätt eller fel.

Hos kvinnor som drabbats av bröstcancer kan hormonbehandling och cytostatika vara en del av behandlingen. Det påverkar bland annat produktionen av de hormoner som får cancercellerna att växa, men har sidoeffekten att kvinnor som inte har haft sitt klimakterium kan få en för tidig menopaus. Det kan innebära besvär i form av torra slemhinnor i slidan, värmevallningar och nattliga svettningar. Rådgör i så fall med din läkare.


Senast uppdaterad: 2009-06-23

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC