Leva med cancerdiagnos

Leva med cancerdiagnos

Att få beskedet cancer är svårt. Nästan alla blir trötta, både av beskedet och av att gå igenom en cancerbehandling. Starka känslor av oro och nedstämdhet drabbar de flesta. Overklighet och ilska – varför just jag – är vanligt. När behandlingen väl påbörjats tycker dock många att de mår lite bättre. För även om den kan vara jobbig, vet man mer om vad som väntar.

Att behandlingen avslutas innebär inte att de svåra känslorna försvinner. Tiden under behandlingen kan vara påfrestande, men då sker åtminstone något som aktivt motverkar cancern. Att ha regelbunden kontakt med sjukvården kan också kännas lugnande. När behandlingen är över känner sig många utelämnade och övergivna. Omgivningen kanske förväntar sig att den som varit sjuk nu ska vara lättad och glad. Nu är ju allt som ”vanligt” igen. Men för den som varit sjuk finns ofta oron kvar, tänk om cancern kommer tillbaka?

En del människor tycker att det är svårt att berätta för anhöriga om diagnosen, behandlingen och om hur de känner sig. Ändå är det viktigt att du informerar dina närmaste, då kan de ge dig bättre stöd. Ta gärna med dig en anhörig till läkarbesöken. Den personen kan hjälpa till dig med att prata med dina andra anhöriga. Under besöken är det också lätt att bli ”blockerad”, det kan finnas ett motstånd mot att ta in jobbig information. Därför är det bra att ha någon annan med sig som kan hjälpa dig att lyssna, ställa frågor och tillsammans med dig bearbeta den information du får.

Att träffa andra kvinnor som fått bröstcancer och som genomgått behandling kan vara ett stort stöd. Dessa kan du hitta via de patientföreningar som finns. Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO har en lista över lokala patientföreningar. Ta kontakt med dem, eller titta på deras hemsida.

På nätet finns också en mängd bloggar där kvinnor som drabbats av bröstcancer delar med sig av sina erfarenheter.


Senast uppdaterad: 2010-04-07

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC