Leva med bröstcancer

Leva med bröstcancer

Bröstrekonstruktion

Alla kvinnor som genomgår en bröstoperation, där hela bröstet tas bort, har rätt att kostnadsfritt få ett nytt bröst på kirurgisk väg. Det finns flera olika metoder att rekonstruera bröstet. Ibland görs det direkt i samband med den första operationen.

Bröstrekonstruktionen kan göras på flera olika sätt och är individuell för varje kvinna. Det krävs ofta flera mindre operationer för att göra bröstet färdigt. Vanligtvis tar hela bröstrekonstruktionen 8-12 månader. Under nästan hela den tiden fungerar det att arbeta och leva ett normalt liv.

Två huvudtyper för rekonstruktion finns idag men olika kombinationer av dessa är möjliga:

  • Med främmande material (implantat eller expanderprotes)
  • Med kroppseget material (lambå/diep)

Att leva med bröstcancer - smärtan

Cancer kan göra ont när en tumör trycker eller spänner, eller genom att tumörcellerna producerar ämnen som får smärtnerverna att reagera. Smärtsignalerna leds via nerverna till ryggmärgen och vidare upp till hjärnan. Det är först när signalerna når hjärnan som man känner smärta. Kirurgiska ingrepp och/eller strålbehandling kan bidra till smärtorna, tillfälligt eller under längre tid.

Många som får beskedet cancer blir rädda för att det kommer att göra ont. Vi förknippar cancersjukdom med svåra smärtor. Men mycket svåra smärtor drabbar endast ett fåtal och det finns behandling att få. Samtidigt är smärta i samband med cancer psykiskt påfrestande. Den är ofta långvarig och påminner ständigt om sjukdomen. Att du som patient känner dig trygg och väl omhändertagen kan bidra till att smärtan känns lindrigare.


Senast uppdaterad: 2009-01-23

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC