Hjälp och stöd

Hjälp och stöd

Att få en cancerdiagnos innebär att hamna i en akut kris. Många frågor och funderingar dyker upp och till exempel frågar man sig varför händer detta mig? Vad händer nu? Ledsamhet varvat med ilska och en stor oro inför framtiden bubblar upp.

Många vänder sig till sjukvården, som ofta på ett mycket bra sätt kan svara på frågorna och dämpa oron. Givetvis kan ens närmaste familj och vänner vara ett fantastiskt stöd när man som mest känner sig nere. Men det kan också vara bra att prata med någon annan, med någon som gått igenom samma sak och utifrån självupplevda erfarenheter kan berätta och stödja.

Bröstcancerpatienterna i Sverige har en egen paraplyorganisation som kallar sig Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, dvs. BRO, och den startades redan 1982. BRO har sedan ett trettiotal lokala föreningar runtom i landet anslutna till sig och totalt så har BRO och lokalföreningarna ungefär 10 000 medlemmar.

Föreningarna har utbildade kontaktpersoner som Du kan komma i kontakt med. Kontaktpersonerna är bröstcancerdrabbade kvinnor som gått igenom den akuta fasen och som med god insikt och förståelse kan stötta Dig i Din situation efter att ha genomgått utbildning. En del föreningar har även manliga anhöriga som är kontaktpersoner och som kan stötta andra män i samma situation.

Vill du veta var din närmaste förening finns gå in på BROs hemsida och klicka på fliken som heter lokala föreningar.


Senast uppdaterad: 2019-03-07

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC