Fakta om bröstcancer

Bröstcancer fakta

Bröstcancer är en elakartad tumör i bröstet och den vanligaste formen av cancer bland kvinnor.

I Sverige drabbas var tionde kvinna av bröstcancer under sin livstid.

Det vanligaste tecknet på bröstcancer är att det bildas en knöl eller knuta i eller kring bröstet till exempel i armhålan.

Kom i håg att de flesta knölar inte är cancer, 8 av 10 är helt ofarliga. Speciellt hos yngre kvinnor består knölar i brösten oftast av godartade förändringar. Men om du upptäcker en knöl ska du ändå alltid ta kontakt med din läkare.

Idag vet vi mycket om sjukdomen och prognosen är ofta god. Men bröstcancer är alltid allvarligt för den som drabbas. Det handlar inte bara om celler och tumörer. Cancerbeskedet vänder ofta upp och ned på hela livet.

Ju tidigare en tumör upptäcks desto större är chansen att bli helt frisk. Det är därför det är så viktigt att du själv undersöker dina bröst. Nästan tre av fyra bröstcancerfall upptäcks på det sättet.

Mammografi, bröströntgen, är också en viktig metod för att tidigt upptäcka bröstcancer. Alla landsting erbjuder regelbunden mammografi med början ungefär när du fyller fyrtio år. Åldern kan variera något från landsting till landsting.


Senast uppdaterad: 2011-01-24

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC