Strålning

Strålning

Strålbehandlingen är för det mesta ett komplement till operationen. Då är syftet att döda de cancerceller som kan finnas kvar i eller kring operationsområdet. Om du även får cytostatikabehandling får du oftast strålbehandlingen efter att den behandlingen har avslutats. Varje strålbehandling tar bara några minuter, men måste upprepas ett antal gånger under flera veckor.

Behandlingen känns inte och den innebär inte att du blir radioaktiv. Den sker på olika specialkliniker runt om i Sverige. Du kan få biverkningar av strålbehandlingen och det kan t.ex vara trötthet, illamående och hudrodnad. Personalen på strålmottagningen brukar vara mycket duktig på att hjälpa till och informera inför och tipsa under pågående strålbehandling.


Senast uppdaterad: 2009-06-23

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC