Spridd bröstcancer

Spridd bröstcancer, även kallad metastaserad bröstcancer, uppstår när bröstcancercellerna sprider sig till andra delar av kroppen. Bröstcancercellerna bryter sig loss från den ursprungliga cancertumören och färdas via blodet eller lymfsystemet till andra delar av kroppen. Dessa cancerceller bildar i sin tur nya tumörer som kallas metastaser. De nya tumörerna uppstår oftast i skelettet, levern eller lungorna1.

Bröstcancer kan komma tillbaka till en annan kroppsdel flera månader eller år efter första diagnos- och behandlingstillfälle. De flesta återfallen sker inom 2-3 år2. Omkring 1 500 kvinnor per år insjuknar med spridd bröstcancer3.

Symtomen vid spridd bröstcancer varierar kraftigt och beror exempelvis på hur stor tumören är och till vilka delar av kroppen den spridit sig till4.

Exempelvis:

  • Skelettet: svår smärta, svullnad, benskörhet
  • Hjärnan: svår huvudvärk, synstörningar, kramper, kräkningar eller illamående, beteende- eller personlighetsförändringar
  • Levern: gulsot, klåda eller utslag, buksmärtor, aptitlöshet, illamående och kräkningar
  • Lungorna: kronisk hosta och andningssvårigheter

Spridd bröstcancer är obotlig men det finns flera behandlingar som förhindrar att sjukdomen förvärras genom att minska metastaserna och bromsa utvecklingen av tumörerna.

Vid hormonkänslig bröstcancer behöver cancertumörerna östrogen för att växa. Östrogenet interagerar med budbärarproteiner som finns i tumörcellerna och kallas för östrogenreceptorer. De flesta hormonella (endokrina) bröstcancerbehandlingar ”svälter” tumören genom att blockera eller minska mängden östrogen som finns i blodet. Det finns också behandling, med en annan verkningsmekanism, som binder till östrogenreceptorerna och bryter ner dem. Resultatet blir att tillväxten och spridningen av cancern minskas.

Behandlingarna förlänger inte bara livet utan många kvinnor kan leva ett bra liv under flera års tid med sin diagnos. Det huvudsakliga målet vid all behandling av spridd bröstcancer är att förhindra att sjukdomen förvärras. Det finns idag kvinnor som har levt mer än 20 år med en spridd bröstcancer med god livskvalitet5.

1 http://www.bro.org.se/subpageB.asp?nodeid=89446 (2016-08-22)
2 http://www.bro.org.se/subpageA.asp?nodeid=72589 (2016-08-22)
3 http://www.bro.org.se/bro/uploads/forbundet/rapporter/BRO_spridd_nywebb%20(2).pdf (2016-08-22)
4 https://www.cancerfonden.se/om-cancer/metastaser (2016-08-22)
5 http://www.bro.org.se/BRO/uploads/forbundet/Fakta%20om%20spridd%20brostcancer_SVENSKA.pdf (2016-08-22)


Senast uppdaterad: 2016-07-15

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC