Operation

Operation

De allra flesta kvinnor som får bröstcancer genomgår en operation. När cancern inte har hunnit sprida sig är det en effektiv behandlingsmetod. Det går ofta ganska kort tid från upptäckt till operation. De flesta opereras redan efter ett par veckor.

Vid en operation tar en kirurg bort tumören i bröstet. Vid bröstcancer opereras ofta bara den del av bröstet där tumören finns, en så kallad partiell mastektomi. Den här metoden används om tumören inte är större än tre till fyra centimeter i diameter. Ingreppet brukar kombineras med strålbehandling av den del av bröstet som finns kvar.

Vid en mastektomi opereras hela bröstet bort. Det sker om tumören är för stor eller om det finns tumörer på flera ställen i bröstet. Om tumören i bröstet är stor och om tumörceller spritt sig till lymfkörtlarna ges ofta cytostatika (cellgift) under två till tre månader innan operationen görs.

Operationen sker under narkos och brukar ta någon timme. När du vaknar kan du känna dig trött och må illa. Hur länge du stannar på sjukhuset efter operationen kan variera från ett till ett par dygn. Ibland kan det vara nödvändigt att stanna ytterligare ett par dagar. Återbesök hos kirurgen sker vanligen en till två veckor efter operationen.

Ibland är det inte självklart om det är en del eller hela bröstet som måste tas bort. Det finns gränsfall. Att ta ställning kan vara kämpigt. Beslutet gäller inte bara cancern utan kan även påverka den egna identiteten och självsäkerheten i till exempel intima relationer. Om du ställs inför ett val finns några frågor som du och din läkare ska ta ställning till tillsammans:

  • Med vilken operation är det störst chans att cancern botas?
  • Hur ser du på risken att förlora ett bröst och möjligheten att få behålla det?
  • Vilka möjligheter har du att genomgå strålterapi varje arbetsdag i några veckors tid?
  • Hur ställer du dig till att använda en yttre protes eller implantat, eller låta en plastkirurg göra en bröstrekonstruktion?

Innan du fattar beslut är det också en god idé att även prata med andra kvinnor som har gått igenom liknande operationer.

Sentinel node

Vid en bröstcancerdiagnos är det viktigt att veta om det finns tumörceller i lymfkörtlarna som finns i armhålan. Förekomsten av tumörceller även där är den enskilt viktigaste prognosfaktorn och styr mycket av den efterbehandling som ges efter kirurgin för att undvika åtrefall. Att genomgå en så kallad axillutrymning där armhålans alla lymfkörtlar tas bort innebär att flödet av lymfvätska i armen efter operationen försämras. Du kan läsa mer om det under rubriken ”rehabilitering”.

Numera använder man sig utav en teknik som idag kallas för sentinel node för att fastställa detta. Tekniken går ut på att kirurgen (före operationen) injicerar ett radioaktivt kontrastmedel (isotop) i området nära tumören. Därefter så tar man bilder med en specialkamera för att se var tumören tömmer sin lymfvätska i första hand (lymfscintigrafi), oftast är det just i armhålans lymfkörtlar. Under själva operationen söks sedan den första lymfkörteln som kallas ”sentinel node” (eller portvaktkörteln på svenska) med hjälp av ett instrument som kan visa var upptaget av isotopen är som högst. Kirurgen avlägsnar sedan 1-3 lymfkörtlar och sänder omedelbart iväg dessa på undersökning. Visar sig undersökningen att dessa lymfkörtlar inte har cancerceller låter man armhålan vara.


Senast uppdaterad: 2010-06-10

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC