Målstyrd behandling

Målstyrd behandling

Alla kroppens celler har från start en programmering i sig som gör att den kan utföra olika uppgifter, till exempel att dela på sig och bidra till ny cellbildning eller att starta självmordsprogram (apoptos) när cellen blivit för gammal. Vid cancer så har den normala cellens ursprungliga programmering blivit störd och cellen beter sig annorlunda. Till exempel sker tillväxten okontrollerat och apoptos programmet kan vara utslaget. Detta leder till att felaktiga celler blir fler och fler.

Alla celler har på sin cellyta olika receptorer som likt antenner tar emot signaler från utsidan av cellen och skickar in dessa till cellkärnan där sedan olika program startas. Olika receptorer (antenner) kan starta olika program i cellkärnan. Vid cancer sker tillväxten av celler ohämmat så att tumören växer och riskerar att sprida sig.

Målstyrd behandling innebär att den behandling som sätts in endast angriper specifika receptorer som cancercellen har på sin yta, det vill säga att endast cancercellen blir behandlad.

Målstyrda läkemedel har utvecklats för att specifikt blockera eller störa en mekanism som cancerceller är beroende av. Denna typ av behandling har ofta färre och mildare biverkningar eftersom inga andra delar av kroppen slås ut, som vid cellgiftsbehandling och strålning6. Den målstyrda behandlingen verkar genom att hämma nybildning av blodkärl, då tumören behöver nya blodkärl för att växa. Det hindrar tumören från att sprida sig7.

Vid målstyrd behandling kan antikroppar användas. Antikroppar förekommer naturligt i kroppen och är en del av immunförsvaret. Antikropparnas uppgift är bland annat att binda tag i bakterier och andra angripare av immunförsvaret. När antikroppen bundit tag i bakterien aktiveras immunförsvaret och bakterierna dör. På samma sätt verkar målstyrda behandlingar. Syntetiska antikroppar söker upp tumören och binder vid cancercellerna. Detta hindrar receptorerna från att skicka signaler vilket hämmar tumören från att växa och sprida sig.

Vid hormonkänslig bröstcancer behöver cancertumörerna östrogen för att växa. Östrogenet interagerar med budbärarproteiner som finns i tumörcellerna och kallas för östrogenreceptorer. De flesta hormonella (endokrina) bröstcancerbehandlingar ”svälter” tumören genom att blockera eller minska mängden östrogen som finns i blodet. Det finns också behandling, med en annan verkningsmekanism, som binder till östrogenreceptorerna och bryter ner dem. Resultatet blir att tillväxten och spridningen av cancern minskas.

Syftet med målstyrd behandling är att rätt patient får rätt behandling. För att se om en patient kan bli hjälpt av en viss typ av behandling görs ett test. Rent praktiskt går testning till så att en patolog gör en analys av det vävnadsprov (biopsi) från tumören som vanligtvis tas vid diagnosticering. Om patienten har till exempel en viss mutation så får man en god indikation om just den patienten är lämplig för en viss typ av målstyrd behandling.

6 http://web.amazona.se/antikropp.asp (2016-08-22)
7 http://cancer.nu/se/Brostcancer/Behandla/Malstyrd-behandling/ (2016-08-22)


Senast uppdaterad: 2009-06-23

Någon att tala med

Se vår patientutbildning om bröstcancer

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC