Hormoner

Hormoner

Några sorters bröstcancer är beroende av det kvinnliga könshormonet östrogen för att växa och sprida sig. Östrogen produceras huvudsakligen i äggstockarna hos kvinnor som ännu inte kommit in i klimakteriet. Hos kvinnor som passerat klimakteriet upphör östrogenproduktionen i äggstockarna. Istället omvandlas andra hormoner till östrogen i vävnader, som levern, binjurarna, bröstfettet och bröstmusklerna. Tumörer som behöver östrogen brukar kallas hormonreceptorpositiva, hormonkänsliga eller hormonberoende. Östrogenet binder sig vid så kallade receptorer på cancercellens yta och stimulerar cancercellen till tillväxt.

Hormonterapi fungerar således bara på tumörer som är beroende av hormoner. Behandlingen går ut på att man hindrar östrogenets normala verkan i kroppen så att tumörens tillväxt hämmas. Hormonterapi ger biverkningar som hänger samman med bristen på östrogen i kroppen. Därför liknar sådana besvär som kvinnor klimakteriet kan uppleva, till exempel värmevallningar, svettningar och illamående.

Det finns olika sorters läkemedel för hormonterapi:

Aromatashämmare

Kvinnor som passerat klimakteriet producerar inte längre östrogen i äggstockarna, utan i andra vävnader som lever och binjurar. Med hjälp av ett enzym som kallas aromatas omvandlar vävnaderna andra sorters hormoner, så kallade androgener, till östrogen. Aromatashämmare blockerar enzymet och minskar produktionen av östrogen.

GnRH-analoger

GnRH-analoger stoppar kroppens egen östrogenproduktion och används för kvinnor som inte nått klimakteriet. Utsöndringen av östrogen i äggstockarna upphör. Man kan säga att läkemedlet orsakar ett konstgjort klimakterium. När behandling är över börjar äggstockarna producera östrogen som vanligt igen.

Antiöstrogen/östrogenreceptorblockerare

Antiöstrogen används för kvinnor i alla åldrar, men främst till dem som har passerat klimakteriet. Antiöstrogen påverkar inte den egna östrogenproduktionen. Istället blockerar läkemedlet cancercellernas östrogenreceptorer så att hormonerna inte kan fastna i cellerna. Det finns även nyare antiöstrogen som inte bara blockerar cancercellernas receptorer utan även bryter ner dem.


Senast uppdaterad: 2011-01-21

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC