Cytostatika

Cytostatikabehandling

Cytostatika är cellhämmande läkemedel som används mot vissa former av bröstcancer, både för att förebygga återfall av sjukdomen och för att behandla sjukdom som spridit sig i kroppen.

Cytostatikabehandling, som även kallad kemoterapi eller cellgiftsbehandling, innebär att ett sorts läkemedel som dödar cancercellerna används. Enkelt beskrivet består läkemedlet av ett gift som cellerna inte tål. Cellgifterna hämmar cancercellernas tillväxt och delning.

Cytostatika (eller kemoterapi som det också kan kallas) ges i cykler med viloperioder mellan varje behandlingscykel. Viloperioderna är till för att minska biverkningarna och för att de friska cellerna ska få tid att återhämta sig. Normalt handlar det om cykler på 3-6 veckor. Hela behandlingen brukar ta 3-6 månader.

En cytostatikabehandling måste inte innebära att du får biverkningar. Det beror på vilken sorts läkemedel som används och i vilken omfattning. Biverkningar som kan förekomma är håravfall, illamående, trötthet och minskat antal blodkroppar. De flesta av dessa försvinner när behandlingen är över. Det går också att minska biverkningarna genom att motionera försiktigt, äta sunt och vila mycket. Eftersom cytostatikan gör att du blir mer känslig för infektioner är det även klokt att undvika kontakt med sjuka personer under behandlingen.


Senast uppdaterad: 2009-06-23

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC