Yrkesliv

Yrkesliv

Vid äggstockscancer blir du sjukskriven efter operationen och får ersättning enligt aktuella regler och riktlinjer och de försäkringar du har. Det är en tid när du ska genomgå behandlingar som är tuffa för kroppen och det gör det svårt att arbeta som vanligt.

Komma tillbaka till arbetet

För att hämta krafter och komma tillbaka till vardag och yrkesliv finns möjligheter till stöd och hjälp. Du kan få vistas en tid på ett hälsohem eller konvalescenthem och där få rehabilitering. I rehabiliteringen kan till exempel psykologer, arbetsterapeuter och dietister medverka.

Dock finns det inget krav på att landstinget ska erbjuda rehabilitering. För att få veta hur det ser ut där du bor kan du kontakta sjukhusets kurator eller din kontaktsjuksköterska.

Om du börjar arbeta igen, kräv inte för mycket av dig själv för snabbt. Många upplever att det är svårt att klara av ett arbetet precis som förr i början. Deltidsarbete kan då vara en lösning. Efter en tid kan heltidsarbete vara möjligt igen.


Senast uppdaterad: 2015-05-08

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC