Socialt liv

Socialt liv

Utöver de praktiska frågorna väcker ett cancerbesked ofta svåra tankar, särskilt om du får höra att du har en långt framskriden tumör. Det finns olika sätt att hantera ett besked om cancer och det finns ingen mall för hur du ska göra.

Att prata kan hjälpa

Ett råd är att prata om det som har hänt och om dina känslor med andra människor. Uppmuntra gärna familj och vänner att ställa frågor. De flesta brukar vilja ställa upp och finnas till hands men vet inte riktigt hur de ska göra.

På sjukhusen finns alltid kuratorer och den som vill kan få tala med en präst. Sjukhusen ordnar ofta också patientgrupper där du kan få möta personer i din egen situation. Olika patientföreningar kan också ge stöd. Där kan du få hjälp med hur du ska hantera din situation. Och även om du inte känner att du behöver hjälp, kanske dina erfarenheter kan hjälpa någon annan. Om du inte vill prata med någon kan det istället vara en hjälp att skriva ned det du upplever.

Via telefon och Internet finns flera stödlinjer. Ingen av dem ger medicinska råd utan syftet är att informera, hjälpa och skapa kontakter. Adresser och kontaktinformation hittar du här (länk till ”hjälp och stöd”).

Andras reaktioner

Även för dem som står nära kan cancerbeskedet ofta innebära en kris. Det finns ofta samtalsstöd hos sjukvården att få för anhöriga. Det kan också finnas grupper och stödprogram för anhöriga. Även patientföreningar kan vara ett stöd för de som blir påverkade av en närståendes sjukdom.

Ibland är det också svårt att veta hur man som cancersjuk ska förhålla sig till arbetskamrater och andra mer ytliga kontakter. En del kommer undvika att ställa frågor fast du vill berätta, andra kanske uttrycker ett intresse som du upplever som påträngande. Försök hjälpa omgivningen på traven och berätta hur just du vill bli bemött.

Hjälp av anhöriga

En del människor tycker att det är svårt att berätta för anhöriga om diagnosen, behandlingen och om hur de känner sig. Ändå är det viktigt att du informerar dina närmaste, då kan de ge dig bättre stöd.

Ta gärna med dig en anhörig eller vän till läkarbesöken. I ett första skede är det ofta svårt att ta till sig information och då är det ett stöd att ha med någon som kan hjälpa dig att lyssna, ställa frågor och tillsammans med dig bearbeta den information du får. Han eller hon kan också hjälpa till dig med att prata med dina andra anhöriga. Det finns också möjlighet att få närståendepenning om man tar ledigt från sitt arbete för att hjälpa en sjuk anhörig eller vän.


Senast uppdaterad: 2015-05-08

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC