Sex och samlevnad

Sex och samlevnad

Sexuella problem hos cancerpatienter är vanligt. Problemen kan däremot se olika ut. Hur sexlivet ser ut beror mycket på hur det fungerade innan sjukdomen och hur allvarlig cancersjukdomen är.

Samtidigt kan man tro att sjukdomen förändrar mer än den behöver göra. Slidan finns kvar även efter operation för äggstockscancer och även om östrogenet minskar finns oftast lusten och förmågan kvar. Slemhinnorna kan bli torra och sköra när östrogen minskar, men det kan hjälpas med lokal östrogenbehandling. De flesta kvinnor med äggstockscancer återgår till sitt sexuella liv under eller efter behandlingen.

Att få en cancerdiagnos kan skapa avstånd till partnern. För att minska avståndet behöver man prata om det som händer, även om sex. Det kan också hjälpa att prata med någon hos sjukvården. De kan svara på dina frågor om sexualitet och är vana att svara på frågor om det.


Senast uppdaterad: 2015-05-08

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC