Leva med cancerdiagnos

Leva med cancerdiagnos

Cancersjukdom och behandlingen för den kan föra med sig trötthet och smärta. Det kan också väcka svåra tankar på framtiden och rädsla för hur man ska hantera de svårigheter som sjukdomen för med sig. Detta är något som sjukvården och patientföreningar känner väl till. De kan hjälpa dig att hitta vägar för att hantera det.

Trötthet är vanligt

Många cancerpatienter drabbas av djup trötthet och en brist på energi som kan yttra sig som brist på livsglädje, koncentrationssvårigheter och att aldrig känna sig utvilad trots att man sover.

Tröttheten kan vara en följd antingen av sjukdomen i sig eller av behandlingen. Fenomenet kallas fatigue och är väl känt inom cancervården. Hur starkt du som patient påverkas kan variera över tiden, från en hanterbar trötthet till känslan av total utmattning.

Råd för att hantera tröttheten är att försöka planera aktiviteter till den tid på dagen då du har som mest energi och att spara energin till det du vill göra, lustfyllda saker som ger dig energi. Det är bra att vara fysiskt aktiv efter egen förmåga då det stärker muskler och ger energi. Om du behöver vila under dagen är det bra att försöka att ta flera korta stunder istället för en lång.

Det finns hjälp mot smärta

Äggstockscancer kan ge smärta, men ofta räcker det med vanliga värktabletter som paracetamol (Alvedon, Panodil) och acetylsalicylsyra (Treo, Bamyl). Om detta inte hjälper finns morfin och morfinliknande preparat (opioider), ofta som plåster.

Smärta är en subjektiv upplevelse. Ingen annan kan avgöra om eller hur ont du har. Smärtan är heller ingenting du måste acceptera. Smärta vid cancer kan ofta ge ångest och att då behandla smärtan gör att du mår bättre.

Hår och naglar vid cytostatikabehandling

Flera cytostatikapreparat kan ge håravfall och beror på att dessa läkemedel stör celldelningen i hårsäckarna. Håravfallet sker oftast 2-3 veckor efter behandling, plötsligt eller gradvis, beroende på hur behandlingen ges. Efter avslutad cytostatikabehandling växer håret ut igen. Din kontaktsjuksköterska kan berätta mer om vad som gäller för dig.

Hudceller liksom de celler som bildar naglarna påverkas också tillfälligt under behandling med cytostatika. Huden kan bli torr och känslig för sol. Ibland får man eksem. Det är då bra att använda en snäll tvål, mjukgörande salva och undvika alltför mycket solljus under behandlingen. Om du upplever stickningar i handflator och fotsulor ska du meddela din kontaktsjuksköterska så hon kan ge vidare råd så det inte blir värre.

Svårt besked

Att få beskedet cancer är svårt. Starka känslor av oro och nedstämdhet drabbar de flesta. Känslor av overklighet och ilska är vanligt. När behandlingen väl påbörjats tycker dock många att de mår lite bättre. För även om det kan vara tufft för kroppen, vet man mer om vad som väntar. Hjälp och stöd finns alltid att få från din kontaktsköterska, eller från en kurator. Att ta del av andras erfarenheter av att vara sjuk i äggstockscancer är ofta ett stort stöd.


Senast uppdaterad: 2015-05-08

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC